Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ

Genel Bilgiler

 

Amacı: Antrenörlük Eğitiminin Amacı, takım sporları veya bireysel sporların farklı dallarında uzmanlaşmış antrenörlerin (spor eğitimcilerinin); etik kurallara önem veren, sporcunun sağlığını ve güvenliğini korumayı ilke edinmiş, üst düzeyde performans için multidisipliner çalışabilen, ilgili olduğu dalda dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, sonuçlarını yorumlayıp uygulamaya aktarabilen, her yaştan sporcuyu antrene edebilen, performans testleri, yetenek seçimi ve yönlendirmesi yapabilen, lider olabilen, araştırmacı özelliği ile, problem olarak gördüğü konularda, üniversite ya da araştırma birimleri ile ortak çalışabilen, niteliklere sahip olmasıdır. Programın hedefleri, Avrupa ve dünyadaki seçkin üniversitelerin benzeri eğitim veren programlarıyla uyumlu olmak, sahip olduğu laboratuar, saha ve tesis olanaklarından yaralanarak lisans düzeyinde güçlü bir teorik ve uygulama alt yapısı sağlamaktır.

Avrupa Birliği ve diğer gelişmiş ülkelerde spor alanında ortaya çıkan eğilimleri yakından izleyen, eleştiren, ülkemize uyarlayan dinamik bir yapıya sahip olmak, mezunlara bu doğrultuda geniş bir vizyon kazandırmak, ülkemiz koşullarında yeni kariyer olanakları ve iş bulma kolaylığı sağlamak, araştırmalardan elde edilen bilgileri sportif performansı geliştirmek amacıyla sporcular ve toplumsal boyutta uygulamaya aktarmak, uluslararası çalışmalar ile akreditasyonunu sağlamaktır.


Program Dili: Türkçe


Program Tanımı: Sporun her dalı ve insan hareketleri ile ilgili uğraşlarda, amatör ve profesyonel spor kulüpleri ve milli takımlarda çalışacak biçimde nitelikli, araştırmacı, üretken, sporun ve her seviyedeki sporcunun sorunlarını bilerek çözüm yolları arayan sporcunun seçimi ve yönlendirilmesiyle performanslarının arttırılmasına yönelik sportif teknik ve taktiğin geliştirilmesi doğrultusunda uygulamalar yapan, sporun bilimsel teorik temellerinin uygulama alanlarında kullanımını sağlayan uzmanları 4 yıllık Lisans Eğitimi ile yetiştirmeyi hedeflemektedir. Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Antrenörlük Eğitimi alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.


Kabul ve Kayıt Koşulları:Her yıl bölümümüze yerleştirilmek üzere özel yetenek sınavı için 1. Öğretim Bölümüne 50, 2. Öğretim Bölümüne 40 öğrenci kontenjanı açılmaktadır.


Mezuniyet Şartları: 8 yarı yılık eğitim sonucunda en az 240 AKTS kredilik dersleri başarı ile tamamlamış olmak.


Akademik Kadro: Antrenörlük Eğitimi Bölümünde 5 Öğretim Üyesi, 4 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 11 öğretim elemanı görev yapmaktadır.


İstihdam Olanakları: Antrenörlük Eğitimi Programı Mezunları; Gençlik Spor Genel Müdürlüğüne bağlı tüm birimlerde (Gençlik Spor İl Müdürlükleri, Eğitim Dairesi, federasyonlar vb) ve özerk federasyonlarda, Antrenör veya Spor Uzmanı olarak, Amatör veya profesyonel spor kulüplerinde Antrenör, Kondisyoner veya Maç Analizcisi olarak Üniversitelerin Spor Bilimleri Fakültelerinde, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokullarında, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında öğretim elemanı olarak çalışabilmektedirler. 


Misyon: Spor Bilimleri ve antrenörlük alanında etik kurallar ile evrensel değerler ışığında Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, insan haklarına saygılı, bilim ve teknolojiden yararlanarak, özgün değerlere sahip, çağdaş bir spor eğitimi vererek, spor kültürünü yerleştirmeyi, sporu yaygınlaştırmayı ve sevdirmeyi hedeflemiş bireyler yetiştirmek, bu bilim dallarının akademik ve sosyal hayattaki öneminin kavratılmasına ve ülkemizde bu alandaki eksikliklerin giderilmesine katkı sağlamak, bilgili ve tecrübeli, araştırmacı bireyler yetiştirmek ve yetişmiş eleman gereksinimi konusunda farkındalık yaratmak, spor dallarını performans, sağlık ve yöneticilik boyutuyla geliştirmek ve bu gelişmeleri sporcu (paydaşlar) ve toplum yararına sunmak, temel alanlarda toplumsal, ticari, tedaviye yardımcı veya kolektif uygulama ortamlarını artırarak ve geliştirerek istihdam yaratmaktır.Vizyon: Spor Bilimleri ve antrenörlük alanlarında yetiştirdiği elemanlar ve yaptığı ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalarla, spor biliminin gelişimine katkıda bulunmak, fiziksel yönden aktif ve sağlıklı bir toplum yaratmaya öncülük eden bir kurum olmaktır.


 DOÇ.DR. DEFNE ÖCAL KAPLAN
DOÇ.DR. DEFNE ÖCAL KAPLAN docal@kastamonu.edu.tr
 DOÇ.DR. ALİ ERDEM CİĞERCİ
DOÇ.DR. ALİ ERDEM CİĞERCİ aecigerci@kastamonu.edu.tr
 DR.ÖĞR.ÜYESİ MUSTAFA KEREM
DR.ÖĞR.ÜYESİ MUSTAFA KEREMmkerem@kastamonu.edu.tr
ÖĞR.GÖR. ZAFER ŞAHİN
ÖĞR.GÖR. ZAFER ŞAHİNzsahin@kastamonu.edu.tr
 DR.ÖĞR.ÜYESİ BİNNUR ÇELEBİ
DR.ÖĞR.ÜYESİ BİNNUR ÇELEBİbinnurcelebi@kastamonu.edu.tr
 DR.ÖĞR.ÜYESİ GÖKTUĞ ERTETİK
DR.ÖĞR.ÜYESİ GÖKTUĞ ERTETİKgertetik@kastamonu.edu.tr

Ders İçerikleriANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 2021 MÜFREDATI VE DERS İÇERİKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ... 

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 2017 MÜFREDATI VE DERS İÇERİKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ... 

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 2016 MÜFREDATI VE DERS İÇERİKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

No item found!

No item found!

No item found!

Adı Soyadı
Telefon
Mail Adresi
Doç. Dr. Veli Volkan GÜRSES (Bölüm Başkanı)
0366 280 42 12
vgurses@kastamonu.edu.tr
Prof. Dr. Bilgehan BAYDİL
0366 280 42 02
sporbilimleri@kastamonu.edu.tr
Doç. Dr. Defne Öcal KAPLAN
0366 280 42 32
docal@kastamonu.edu.tr
Doç. Dr. Ali Erdem CİĞERCİ
0366 280 42 35
aecigerci@kastamonu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KEREM
0366 280 42 04 - 29
mkerem@kastamonu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Binnur ÇELEBİ
0366 280 42 37
binnurcelebi@kastamonu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Bayram CEYLAN
0366 280 42 47
bceylan@kastamonu.edu.tr
Öğr. Gör. Haluk ÖKSÜZ
0366 280 42 38
hoksuz@kastamonu.edu.tr
Öğr. Gör. Zafer ŞAHİN
0366 280 42 45
zsahin@kastamonu.edu.tr
Arş. Gör. Göktuğ ERTETİK
0366 280 42 82
gertetik@kastamonu.edu.tr

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.